ไวท์บอร์ดกระจก

รูปแแบบการเขียนเปลื่ยนไปไวท์บอร์ดกระจกเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีมากกว่าการเขียนในห้องเรียนเป็นเครื่องประดับในห้องเรียน การทำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดหมาดๆตามด้วยผ้าแห้งน่าจะออก